درباره ما

درباره ما

سایت مچ گراف در سال 1395 جهت توسعه و بهبود سطح طراحی کشور طراحی و ساخته شده است .این سایت به منظور ارتباط بهتر طراح و مشتری ایجاد گردیده است
این سامانه به نحوه ای طراحی و ساخته شده است که کارفما بتواند با ده ها طراح با نظر و سلیقه های متفاوت آشنا شود
و بازار کاری مناسب برای طراحان با استعداد سراسر کشور باشد .
امید است این فعالیت نقطه درخشان و کمک رسان به طراحان با استعداد سراسر کشور باشد .