مسابقه طراحی لوگو (محمد اعتمادی)

مسابقه طراحی لوگو (محمد اعتمادی)

توضیحات
شرکت در مسابقه
قوانین مسابقات
برندگان

مسابقه طراحی لوگو (محمد اعتمادی)

به نام خدا

«طراحی لوگو با نام محمد اعتمادی»

لطفا قبل از شرکت در مسابقه قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید

جایزه نفر اول: 20 هزار تومن

شرکت در مسابقه " مسابقه طراحی لوگو (محمد اعتمادی) "

برای شرکت در مسابقه " مسابقه طراحی لوگو (محمد اعتمادی) " بایستی ابتدا هزینه شرکت در مسابقه را پرداخت نمائید و سپس فایل پروژه مربوطه را ارسال کنید. بعد از ارسال، فایل پروژه توسط مدیریت سیستم تایید خواهد شد و بعد از تایید، داوران مسابقه، فایل های ارسالی را بررسی کرده و برندگان مسابقه را معرفی خواهند کرد و امتیاز هر برنده به حساب کاربری ایشان اضافه خواهد شد.
هزینه شرکت در مسابقه : رایگان
شرکت در مسابقه

قوانین شرکت در مسابقات


  1. در صورتی که مسابقه مربوطه، دارای هزینه باشد، هزینه آن از موجودی کیف پول شما کسر خواهد شد که بایستی قبل از شرکت در مسابقه، کیف پول خود را به میزان هزینه مسابقه شارژ نمائید.
  2. تا زمان اتمام زمان شرکت در مسابقه، میتوانید از مسابقه انصراف دهید که در این صورت مبلغ مربوطه به موجودی کیف پول شما برگشت خواهد خورد. اما بعد از اتمام مسابقه این امکان میسر نخواهد بود.
  3. فایل پروژه باید با فرمت ZIP یا RAR ارسال شود.
  4. فایل های شما در دو مرحله بررسی می شود. ابتدا توسط مدیریت بررسی شده و تایید می شود و سپس توسط داوران سیستم، داوری شده و در صورت برنده شدن، امتیاز به حساب شما افزوده خواهد شد.
  5. در صورت عدم تایید فایل ارسالی، هزینه مسابقه به موجودی کیف پول شما برگشت خواهد خورد.
Toggle

لیست برندگان این مسابقه